Hjem

Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskabs 23. årsmøde

 

Tid: 2. november - 3. november 2017

Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

 

 

Indkaldelse til generalforsamling: 2. november 2017 på Hotel Hesselet.

Dagsorden i henhold til vedtægter

Forskningslegat

Vort forskningslegat som er stillet til rådighed af KeboMed blev i 2016 tildelt Nina Lyhne Munk Lyhne (Transoral laserassisteret mikrokirurgi vs strålebehandling til T1a glottis cancer).

 

Tidligere modtagere af forskningslegatet

Simon Andreasen (2015): (Pleomorft adenom i gl. parotis i perioden 1985-2010: Et landsdækkende studie af incidens, recidiv rate og malign transformation)

Anders Christensen (2014): Added value of near-infraread fluorescence tracer imaging in sentinel node biopsy for oral cavity cancer patients.

Stefano Londerro (2013): Papillær thyreoideacancer i DK 1996-2008: Evaluering af outcome og prognostiske indikatorer

Rikke Haahr Iversen (2012): Fremmedlegeme aspiration hos børn: Behov for ensrettede anbefalinger

Emilie Garnæs (2011), HPV prævalensen i tonsil- og tungebasiscancer i Region Østdanmark år 2000-2010.

Linea Langhals og Marie-Louise Mariager (2010)

Anders Christensen (2009)

Kasper Aanæs (2008)

Anna Sørensen (2007)

Anders Bilde (2006)

Generelt om selskabet:

Selskabet er en videnskabelig interesseforening under Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH). Det repræsenterer et fagområde indenfor moderselskabets område, og aktiviteterne i selskabet foregår i samarbjede med moderselskabet. Det blev dannet i 1994 på initiativ af tumor-kirurger fra øre-, næse-, halsafdelingerne på universitetssygehusene med det formål at skabe et forum for formel og uformel diskussion af emner omkring hoved-og halskirurgien. Selskabet afholder et årligt internatmøde af 2 dages varighed med inviterede foredragsholdere og frie foredrag.

Selskabet er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (tidl Dansk Medicinsk Selskab), på hvis hjemmeside fagområdet ses defineret.

 

Bliv medlem

Du kan blive medlem af DHHKS ved at sende besked til Sekretæren (se under "bestyrelsen") . Vi ønsker også, at du meddeler stillingsbetegnelse og ansættelsessted, samt lægeforenings medlemsnummer. Da al kommunikation i foreningen til og fra medlemmerne foregår via mail, er det væsentlig, at du opgiver en hyppigt anvendt e-mail adresse. Kontigent opkræves årligt via lægeforeningen