Hjem

Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskabs 24. årsmøde.

Generalforsamling

 

Tid: 1. november 2018

Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

 

 

Indkaldelse til generalforsamling: 1. november 2018 på Hotel Hesselet.

Dagsorden i henhold til vedtægter

 

Årsmøde 2018:

1.-2. november

Hotel Hesselet, endeligt program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

 

Program 2017

 

English Program 2017

Forskningslegat

Vort forskningslegat som er stillet til rådighed af KeboMed blev i 2017 tildelt Kristine Z. Swan (Is serum TSH a marker of thyroid carcinoma in patients with thyroid nodular disease? - A multicentre study).

 

Tidligere modtagere af forskningslegatet

 

Nina Lyhne Munk (2016): Transoral laserassisteret mikrokirugi vs strålebehandling ved T1a glottis cancer

Simon Andreasen (2015): (Pleomorft adenom i gl. parotis i perioden 1985-2010: Et landsdækkende studie af incidens, recidiv rate og malign transformation)

Anders Christensen (2014): Added value of near-infraread fluorescence tracer imaging in sentinel node biopsy for oral cavity cancer patients.

Stefano Londerro (2013): Papillær thyreoideacancer i DK 1996-2008: Evaluering af outcome og prognostiske indikatorer

Rikke Haahr Iversen (2012): Fremmedlegeme aspiration hos børn: Behov for ensrettede anbefalinger

Emilie Garnæs (2011), HPV prævalensen i tonsil- og tungebasiscancer i Region Østdanmark år 2000-2010.

Linea Langhals og Marie-Louise Mariager (2010)

Anders Christensen (2009)

Kasper Aanæs (2008)

Anna Sørensen (2007)

Anders Bilde (2006)

Generelt om selskabet:

Selskabet er en videnskabelig interesseforening under Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH). Det repræsenterer et fagområde indenfor moderselskabets område, og aktiviteterne i selskabet foregår i samarbjede med moderselskabet. Det blev dannet i 1994 på initiativ af tumor-kirurger fra øre-, næse-, halsafdelingerne på universitetssygehusene med det formål at skabe et forum for formel og uformel diskussion af emner omkring hoved-og halskirurgien. Selskabet afholder et årligt internatmøde af 2 dages varighed med inviterede foredragsholdere og frie foredrag.

Selskabet er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (tidl Dansk Medicinsk Selskab), på hvis hjemmeside fagområdet ses defineret.

 

Bliv medlem

Du kan blive medlem af DHHKS ved at anmode om indmeldelse via lægeforeningens hjemmeside.

 

Kontigent opkræves årligt via lægeforeningen