Bestyrelsen

Formand

Henrik Jacobsen

Ledende overlæge

Øre-næse-hals kirurgisk afdeling

Ålborg Universitetshospital

Kasserer

Kristine Bjørndal

Overlæge, ph.d.

Øre-næse-halsafdelingen

Odense Universitetshospital

Sekretær

Jakob Foghsgaard

Overlæge

Øre-næse-halsafdeling

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Revisor

Anders Rørbæk Madsen

Overlæge

Øre-næse-halsafdelingen

Odense Universitetshospital

-

Funktionsbeskrivelser

Formand

 • Kommunikation omkring fagområdet

 • Forårsbrev

 • Årsberetning

 • Finde dirigent til Generalforsamlingen

 • Håndtere Korte Kliniske Retningslinjer

 • Søge tilskud til foredragsholder

 

Sekretær

 • Står for hjemmeside

 • Opdaterer medlemsliste incl. mailliste

 • Står for tilmelding til årsmøde og udfærdiger deltagerliste

 

Kasserer

 • Kontakt til udstillere samt kursussted

 • Navneskilte til årsmødet

 • Udfærdige program til årsmødet

 • Udfærdige dagsorden til generalforsamlingen

 • Kontakt til Kebomed vedr. pris til bedste foredragsholdere

 • Køber gaver

 • Laver regnskab

 • Kontakt til Lægeforeningen vedr. kontingent

 • Reserverer kursussted 2 år frem

 

Alle

 • Kontakt foredragsholdere

© Lægesider.dk v/ Asher Lou Isenberg